مداد نوکی ها مدتی است که محبوب گشته اند ،چون قابل اطمینان هستند و میتوان بارها از آن ها استفاده کرد، در آن ها نوک جدید گذاشت و به راحتی آن ها را حمل کرد. در مقایسه، مداد معمولی می تواند برای افراد اهل سفر بسیار وقت گیر باشد.

می توان از آن ها برای چرکنویس کردن، طراحی و نوشتن استفاده کرد و تیم توسعه محصول ما در آلمان محصولی طراحی کرده اند که به تمامی این نیاز ها پاسخ می دهد.